De Operaflat '07

Het motto van deze festivaleditie was 'Ik zing alleen voor jou' en de situatie van de deuropeningen van het flatgebouw bleek de ideale context om dit vorm te geven. De voor Yo! Opera zo belangrijke termen als communicatieve vaardigheid, flexibiliteit, creativiteit en improvisatievermogen kregen een plek in de opdracht aan 25 componisten op evenzovele mini-opera's te schrijven voor de flat aan de Faustdreef. Zij deden dat op basis van teksten die waren geschreven door kinderen van de nabijgelegen Openbare Basisschool Overvecht met als thema een korte ontmoeting met een onbekende. Componisten en zangers van 9 Nederlandse conservatoria namen deel aan dit monsterproject en veel van hen hebben de kracht en inspiratie ervaren van het zingen 'op de vierkante meter' tegenover een publiek dat je letterlijk kunt aanraken.