Talentontwikkeling

Talentontwikkeling bij Yo! Opera

De niet onaanzienlijke taak die Yo! Opera op zich nam, heeft betrekking op de wijze waarop kunstenaars -en dan vooral componisten en zangers- worden opgeleid. In Nederland, maar zeker ook daarbuiten, is in de opleiding van musici een notie van de maatschappelijke relevantie van je werk of het contact met het publiek zéér beperkt. Talentontwikkeling bij Yo! Opera is steeds nauw verbonden geweest met educatie. Yo! Opera beschouwde kunstenaarschap primair als een vorm van communicatie. Communiceren met kinderen en jongeren is cruciaal: hun eerlijkheid, authenticiteit en directheid is confronterend en vereisen dezelfde kwaliteiten bij de kunstenaar die zich tot hen wil verhouden.

Voor de nieuwe jeugdopera zoals Yo! Opera die voorstond, is een nieuw soort musicus nodig. Zangers, componisten en instrumentalisten die behalve over muzikaal vakmanschap en zeggingskracht ook beschikken over flexibiliteit, sociale betrokkenheid, creativiteit, improvisatievermogen en authenticiteit. Een musicus die als persoon midden in het leven staat, nieuwsgierig is en sterk gemotiveerd is om een jong publiek open tegemoet te treden.

Talentontwikkeling liep als een rode draad door de projecten van Yo! Opera. Yo! Opera wil de zanger beschouwen als een zelfstandige ‘maker’ die niet louter uitvoert, maar zelf ideeën ontwikkelt én zelf in staat is deze te verwezenlijken en te presenteren. Een andere rol van de zanger duidt ook op een andere rol van de componist, regisseur en andere artistiek verantwoordelijken. Daarom zag Yo! Opera talentontwikkeling in het brede perspectief van alle disciplines. Speciale aandacht binnen de talentontwikkeling vroegen ook de educatieve doelstellingen van Yo! Opera. Yo! Opera stond voor een heteronoom kunstbegrip in plaats van een specialistisch, autonoom kunstenaarschap. De kunstenaar als alleskunner.

Deze gedachten leefden al vanaf de start van Yo! Opera maar kregen pas vleugels door de relatie die de organisatie in 2004 kreeg met het Lectoraat Life Long Learning in Music van de Hanzehogeschool en haar lector, Rineke Smilde. In het project Kloppend Hertz werden vanaf 2005 vier jonge componisten meegenomen in een spannend avontuur dat zich richtte op een ander kunstenaarschap. Paul Oomen, Thomas Myrmel, Matthias Konecny en Zbigniew Wolny werkten onder de hoede van Yo! Opera in een spanningsveld tussen artistieke vrijheid, educatieve doelstellingen en maatschappelijke realiteit.
In het algemeen richtte de talentontwikkeling binnen Yo! Opera zich op drie competenties: artistiek, generiek en educatief. De eerste behelst het versterken van het vakmanschap dat is gericht op het zelf maken van jeugdopera. De tweede competentie dient ter versterking van het beeld dat operamakers hebben van de relatie tussen hun werk en de maatschappij. De derde richt zich op de versterking van de didactische kwaliteiten van kunstenaars.

In tal van projecten heeft Yo! Opera deze competenties een plek gegeven. Zangers, componisten, musici maar ook regisseurs en educatiemedewerkers werden meegenomen in het opdoen van praktijkervaring binnen Opera uit het Hart, Water, Kuil, De Operaflat, Just for one Day, Grensgevallen of Smells like Tahrir Spirit. Dit soort non formal learning en practice based learning was een welkome aanvulling op het curriculum van de kunstvakopleidingen. Datzelfde geldt voor de educatietrajecten op scholen die veel studenten zang of compositie bij Yo! Opera hebben leren kennen, vaak aangevuld met workshops van ervaren theatermakers, regisseurs en musici.

In de hierboven genoemde projecten werkte Yo! Opera met een groot aantal studenten afkomstig van een de Nederlandse conservatoria. De zang- en compositieopleidingen van Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Zwolle/Arnhem, Groningen en Rotterdam hebben in de loop der jaren menig student bij Yo! Opera praktijkervaring laten opdoen. Om een idee te krijgen van de schaal: aan het Yo! Operafestival 2009 werkten in totaal meer dan 200 studenten uit het kunstvakonderwijs mee.

In dit kader moet ook de bijzondere samenwerking tussen Yo! Opera, VocaalLab en het Oosterlicht College uit Nieuwegein worden genoemd. Artistiek leider Romain Bischoff van het Vocaallab realiseerde vanaf 2005 elk festival een samenwerking tussen de middelbare schoolleerlingen van het Oosterlicht College en enkele aanstormende professionals (zangers en musici) waarbij Yo! Opera als co-producent optrad. Onder de bezielende leiding van Bischoff ontstonden vier krachtige voorstellingen op basis van actuele thema's waarbij de participerende jongeren zelf een belangrijk deel van de voorstelling maakten. De jonge professionals werkten samen met de jongeren waarbij het verschil tussen hen in het eindresultaat -de voorstelling- soms slechts met moeite waarneembaar was. Een fraai samengaan van educatie en talentontwikkeling dat hopelijk in de toekomst vervolgd wordt.