De Klaptafel

Yo! Opera heeft zich in haar elfjarig bestaan ontwikkeld van een festivalorganisatie die een overzicht bood van de internationale ontwikkelingen op het gebied van jeugdopera tot een productieplatform waar verbindingen tussen opera en maatschappij het uitgangspunt vormden. Opera als containerbegrip van een groot aantal disciplines waar jongeren maar ook volwassenen hun eigen idee over opera konden ontwikkelen. De projecten die Yo! Opera in de laatste jaren realiseerden, hadden vaak als startpunt het zoeken van contact met mensen in plaats van een concrete artistieke agenda. Met het project, De Klaptafel, nam Yo! Opera op bijzondere wijze afscheid van alle mensen die in de 11 jaar van ons bestaan een belangrijke rol hebben gespeeld. Aan de tafel werd gegeten, gelachen, herinneringen opgehaald en werden persoonlijke verhalen verzameld waarin de invloed die de samenwerking met Yo! Opera heeft gehad op leven van onze gasten centraal staat. Het resultaat was een verzameling persoonlijke anekdotes en inspirerende verhalen over wat het voor al deze mensen heeft betekend deel uit te maken van één van de vele projecten die Yo! Opera heeft gerealiseerd.
De Klaptafel werd neergezet op verschillende plekken waar ooit een project van Yo! Opera is gerealiseerd. De achterban van Yo! Opera werd uitgenodigd aan deze tafel: een laatste applaus om te laten zien dat wij ons werk niet zonder hen hadden kunnen doen en om onze waardering te tonen voor hun inzet, creativiteit en moeite die het mogelijk maakte onze projecten te ontwikkelen. Buschauffeurs, musici, leerlingen van basis- en middelbare scholen, componisten, winkeleigenaars, docenten, medewerkers van de rioolwaterzuivering: zij stonden Yo! Opera bij in het realiseren van inspirerende samenwerkingsprojecten op tal van plekken in en buiten Utrecht met 'opera' als inzet.
Deze bijzondere verbinding van mensen, hun ideeën, stemmen en beeltenis is voor iedereen te zien op een speciale website. Daarmee wordt de kracht getoond van kunst en creativiteit en de waardevolle verbindingen die daaruit resulteren. En spreken we de wens uit dat andere kunstorganisaties ons voorbeeld volgen: op zoek naar de betekenis van kunst voor mensen. Alle mensen.
Uit de bijdrage van de BankGiro Loterij ondersteund Stichting DOEN het project ‘De Klaptafel’ van Stichting Yo! Opera. Met De Klaptafel laat Yo! Opera de betekenis van haar bijzondere werk in de afgelopen jaren zien. DOEN denkt dat de organisatie met haar vernieuwende werkwijze een bron van inspiratie kan vormen voor de hele culturele sector.
Productie: Yo! Opera/Mirjam Visser Film en website: Robin Vogel, Judith Hofland Catering: Kooklab